ربات تلگرام ادمین گروه

ربات تلگرام ادمین گروهمدتی پیش با ربات ادمین گروه تلگرام آشنا شده بودم ، در گروه های تلگرامی دیده بودم که چطور کمک دست مدیر و ادمین های گروه هست و به آسان شدن مدیریت گروه کمک میکنه. من هم از اون دسته از افرادی هستم که از هرچی خوشم میاد میخوام بزنم تو کارش. همون روز ها بود که شروع کردم به یادگرفتنش و ساز و کار ربات رو تقریبا بلد شدم ، اما به خاطر خطاهای سینتکسی و مشکلات عدیده دیگر با شکست مواجه شدم و چون خیلی هم برام مهم نبود از یادگیری و کدنویسی اش صرف نظر کردم.
چندی پیش در گروه یکی از دوستان جمعی از مدیران تصمیم گرفتند از گروه جدا بشند و دوستم هم خیلی به گروهش وابسته شده بود ولی نمیتونست اداره اش کنه و نه ادمین جدید تعیین کنه برای گروهش. از این رو دوباره رفتم سراغ ربات بلکه بتونم دوستم رو از ناراحتی در بیارم.