جدایی از کدباکس

دیدگاه من نسبت به شغل و دسته بندی افراد شاغل

خیلی از افراد عموما دید نادرستی نسبت به شغل و کار کردن دارند. آن ها شغل را صرفا منبع درآمد می بینند و رابطه ی یک طرفه با کار میخواهند. این دسته از افراد عموما منتظر کار می مانند تا به سراغشان بیاید و در کلام غالبا از الفاظ “کار خوب” ، “فرصت شغلی” استفاده می کنند. از منشی ها، کارمندان، فروشندگان، کافه دار ها و …. میتوان به نمونه های بارز این دسته یاد کرد. میزان درآمد ثابت با میزان کار ثابت که آنها را نزدیک به خط فقر یا حتی بالاتر نگهدارد.