ربات تلگرام ادمین گروه

ربات تلگرام ادمین گروهمدتی پیش با ربات ادمین گروه تلگرام آشنا شده بودم ، در گروه های تلگرامی دیده بودم که چطور کمک دست مدیر و ادمین های گروه هست و به آسان شدن مدیریت گروه کمک میکنه. من هم از اون دسته از افرادی هستم که از هرچی خوشم میاد میخوام بزنم تو کارش. همون روز ها بود که شروع کردم به یادگرفتنش و ساز و کار ربات رو تقریبا بلد شدم ، اما به خاطر خطاهای سینتکسی و مشکلات عدیده دیگر با شکست مواجه شدم و چون خیلی هم برام مهم نبود از یادگیری و کدنویسی اش صرف نظر کردم.
چندی پیش در گروه یکی از دوستان جمعی از مدیران تصمیم گرفتند از گروه جدا بشند و دوستم هم خیلی به گروهش وابسته شده بود ولی نمیتونست اداره اش کنه و نه ادمین جدید تعیین کنه برای گروهش. از این رو دوباره رفتم سراغ ربات بلکه بتونم دوستم رو از ناراحتی در بیارم.

هیچ موقع در امان نیستی

کی باید آسوده خاطر بود ؟ سوالیست که مدتیست ذهنم را مشغول کرده. چرا هیچوقت آنچه که فکر می کنیم نمی شود ؟ برای آینده ی خود برنامه داریم، مثلا میزان درآمد ماهانه به مدت چند ماه رو در نظر میگیریم برای خرید یک وسیله، اما دو برابر آن درآمد در ماه رو داریم ، دو برابر مدت زمانی که فکرش رو میکردیم گذشته اما هنوز نتونستیم اون وسیله رو بخریم. البته وسیله مثال کوچک بود برای اشاره کردن به این مهم. در ضمینه ی اقتصادی لب مطلب این است که هرچه بیشتر کسب میکنیم ، خرج هم بالاتر می رود. پس نقطه ی آسایش کجاست ؟ چرا هرچه به سمت نقطه ی آسایش می دویم از ما دورتر می شود ؟

من فکر میکنم به خاطر این است، و در همه ی زمینه ها هم دلیل همین است که نقطه ای برای سیر شدن در نظر میگیریم ، تلاش و انرژی خود را تقسیم میکنیم بین نقطه ای که تصمیم گرفته ایم و تصوری که از نقطه ی آسایش داریم. در حالی که آسایش یک نقطه نیست. یک روند است ، یک جاده است ، و ایستادن یعنی شکست، حتی وقتی احساس خوشبختی می کنی.

خلاصه تصمیم دارم همیشه زیاده خواه تر باشم ، زیادتر از چیزی که نیاز است تلاش کنم و شب ها با خیال آسوده به رختخواب نروم.