dindarloo

حسین دیندارلو

برنامه نویس و طراح وب

خدمات نرم افزاری پالسی

در این شیوه شما میتوانید یک فرد متخصص در حوزه ی مورد نظر را در بازه ی زمانی مشخص یک پالس یا بیشتر در اختیار داشته باشید تا روی پروژه ی شما از جمله برنامه نویسی، فرانت ، سرور ، بهینه سازی و … در راستای اهداف توافقی با شما کار کند. شما میتوانید فرد متخصص را تا حاصل شدن نتیجه؛ کمتر یا بیشتر در اختیار داشته باشید. به این ترتیب هزینه پرداختی شما بابت انجام این امور برابر تعداد پالس زمانی خواهد بود که نیروی متخصص صرف کرده است. خدمات نرم افزاری پالسی برای اولین بار در کدباکس معرفی شد. هر پالس معادل 30 دقیقه است.